HELIUS PURE SKIN DETOXIFYING CLAY MASK

净彻细肤清洁面膜

  • 净彻细肤清洁面膜
  • 净彻细肤清洁面膜
  • 净彻细肤清洁面膜
  • 100g

    ¥ 229

¥ 229

产品简介

* 甄选来自世界各地十几种稀有泥土,搭载ACB Bio-Chelate 5 矿物导入科技,配合十余种细腻种子粉末,温和去除多余角质、吸附污垢,另有双重微生物益生菌平衡肌肤水油,实力净澈,让肌肤自由呼吸。
查看更多